Contact met SF Terra

Vragen over SF Terra of suggesties? E-mail ons gerust naar secretariaat@sfterra.nl

Als u een (e-mail) adreswijziging wilt doorgeven, of een andere vraag m.b.t. uw lidmaatschap heeft, kun u een e-mailtje sturen naar: ledenadmin@sfterra.nl

Postadres:

SF Terra
Postbus 218
1500 EE  Zaandam

Bankgegevens

Girorekening (ING bank) NL49 INGB 0002768100
ten name van
P RHODAN SCIENCE FICT VER TERRA te Amsterdam
BIC code ING bank: INGBNL2A

Bestuur van SF Terra

Algemeen e-mailadress: (bestuur@sfterra.nl)

Philip Westerhuis - Voorzitter & Facebook 

Eric von Aesch - Penningmeester & Technische Webmaster

Cees Erwich - Secretaris (secretariaat@sfterra.nl)

Dian Koster - Algemeen bestuurslid & Ledenadministratie (ledenadmin@sfterra.nl)

Willem Korver - Algemeen bestuurslid & Marketing, PR 

Vacature - Content Webmaster (webmaster@sfterra.nl)

Medewerkers van SF Terra

Cor van Mechelen - Hoofdredacteur (redactie@sfterra.nl)

(digitale) Uitgever van het blad (digitaal@sfterra.nl)