Contact met SF Terra

Vragen over SF Terra of suggesties? E-mail ons gerust naar secretariaat@sfterra.nl

Als u een (e-mail) adreswijziging wilt doorgeven, of een andere vraag m.b.t. uw lidmaatschap heeft, kun u een e-mailtje sturen naar: ledenadmin@sfterra.nl

Postadres:

SF Terra
Postbus 218
1500 EE  Zaandam

Bankgegevens

Girorekening (ING bank) NL49 INGB 0002768100
ten name van
P RHODAN SCIENCE FICT VER TERRA te Amsterdam
BIC code ING bank: INGBNL2A

Bestuur van SF Terra

(bestuur@sfterra.nl)

Philip Westerhuis, voorzitter & Content Webmaster

Eric von Aesch, Penningmeester & Technische Webmaster

Dian Koster, algemeen bestuurslid & ledenadministratie (ledenadmin@sfterra.nl) & Waarnemend Secretaris (secretariaat@sfterra.nl)

Medewerkers van SF Terra

Cor van Mechelen - Hoofdredacteur (redactie@sfterra.nl)

Liang Koh – (digitale) uitgever van het blad in  (digitaal@sfterra.nl)

Henk Stokhof - facilitaire voorzieningen

 

Adres contactavonden

Tidorestraat 172
1095 HL Amsterdam Oost

Webmaster: webmaster@sfterra.nl